Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие и допълнително класиране за учебната 2021/2022 г.

Обявено е класирането за общежитие за учебната 2021/2022 г за студентите от II, III, IV курс в ОКС „бакалавър“, V курс в ОКС „магистър“ и докторанти

Прочетете повече

Дигитализация на всички процеси по класиране и настаняване в студентските общежития обещават от КСБВУ

Председателят на Комисия по социално-битови въпроси на учащите УНСС споделя за основните си приоритети през мандат 2021-2023г.

Прочетете повече

НАЦИОНАЛНИ ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ ИГРИ „ЛЕТЕН УНИВЕРСИТЕТ“ – 2021 ГОДИНА

“Летен университет” представлява проект на Националното представителство на студентските съвети, стартиращ като „Национални студентски игри” през 2002 година

Прочетете повече
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС