Дигитализация на всички процеси по класиране и настаняване в студентските общежития обещават от КСБВУ

Ще се опитаме да настаним всички желаещи студенти, въпреки ремонтите, които текат в момента.

Г-н Чабуклийски, наскоро бяхте избран за председател на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се и за втори мандат като секретар на Студентския съвет при УНСС. Представете се с няколко думи?

Родом съм от град Враца, където завърших средното си образование в ПМГ „Акад. Иван Ценов“. През 2016 г. започнах своето обучение в УНСС и в последствие завърших бакалавърската си степен по специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“. В момента продължавам обучението си в магистърската програма „Бизнес икономика“. Още от първи курс се докоснах до работата на Студентския съвет като асоцииран член. Видях колко отговорна и нелека задача е да представляваш близо 20 000 студента, което и запали искрата в мен да бъда все по-активен. През мандат 2019-2021 г. бях секретар на Студентски съвет, където заедно с колегите реализирахме редица инициативи, събития и политики, които доведоха до по-висок размер на стипендиите в университета, по-добри социално-битови условия, насърчаване на студенти за участие в научни форуми, привличане на повече експерти от бизнеса и много други. Миналият месец бях избран за втори мандат като секретар на Студентския съвет и за председател на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се. Смятам, че двете позиции са отговорни и изискват ежедневни усилия, за да бъде възможно целите и политиките, които сме заложили да бъдат реализирани.

Какви са вашите основни приоритети като председател на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се?

В този мандат на КСБВУ, трима от петте представители на студентите вече са били членове на комисията, а двама сме новите попълнения. По този начин има приемственост и съхраняваме вече натрупания опит на част от екипа, но също така и внасяме нов поглед в организирането на процеса по настаняване.

На първо място смятам, че трябва активно да се работи по дигитализацията на всички процеси, в които са включени студентите и докторантите на УНСС. От тази година направихме така, че всички документи за кандидатстване за общежитие, могат да се подадат онлайн чрез приложението уеб студент или на имейла на КСБВУ. До миналата година често имаше опашки пред офиса на комисията и се радвам, че сега целия този процес е електронизиран.

Направихме Фейсбук страница на комисията, където студентите имат по-лесен достъп до нас на практика 24/7. Ежедневно отговаряме на десетки съобщения, което преди беше невъзможно. Ще настоявам да отпаднат уверенията, които в началото на всеки семестър трябва да бъдат представени при управителите на съответните блокове и проверката за студентското положение на всеки студент да става по служебен път. Това ще спести допълнителни усилия и време на нашите колеги.

Предстои ни много работа по промяна на Правилника за условията, реда за настаняване и вътрешен ред в студентските общежития и столове на УНСС. Разчитаме много на участието на Студентските домови съвети по отношение на спазването на правилата и ще бъдем безкомпромисни при наличието на сигнали за нарушаването му. Друго важно нещо, което ще улесни студентите е намаляването на броя документи, които се изискват при настаняване по критерий, различен от този по успех.

Какво по-конкретно имате предвид? Кои документи ще отпаднат?

В момента сме готови за обявяването на първо класиране за студентите от горните курсове (всички без новоприетите). От петък, всеки, които е кандидатствал за общежитие, ще може да види дали е класиран в профила си в уеб-студент. Нашата цел е да удовлетворим желанието на всеки студент, без значение дали иска да живее с приятел или иска да му бъде удължен срока за ползване на общежитие до втора дата на държавен изпит/защита на магистърска теза.

Разгледахме документите на над 320 студенти, кандидатствали по критерий различен от общо основание. Занапред тази процедура ще бъде максимално улеснена, защото няма да има нужда вече настанен студент да носи следващата година копие от акт за раждане на дете, акт за брак, смъртен акт за починал родител, акт за раждане на брат/сестра и други подобни. Целта ни е студентите да бъдат максимално улеснени и бюрокрацията да остане в миналото.

Студентите първи курс имат възможност да подават документи и заявления до 13 август. След това КСБВУ ще прегледа всички подадени заявления и ще се опитаме да удовлетворим всички желания на новоприетите студенти.

През тази година започна ремонта на вход 55Г, а скоро предстои да започнат ремонтите и на блокове 55В и 61А. Смятате ли, че тези ремонти ще попречат на класирането и настанителния процес?

На първо място е редно още веднъж да благодарим на Националното представителство на Студентските съвети и лично на председателя му Даниел Парушев за това, че три наши входа бяха включени в държавната програма за реновиране на студентските общежития. Това е голяма помощ за нас, защото тези сгради са на повече от 35 години и въпреки интензивното им използване все още не им беше извършван основен ремонт.

Определено за УНСС всеки един вход е от значение, защото предишни години сме имали голям недостиг на леглова база. Във всяка от тези три сгради има по повече от 300 легла. Ако бъде започнат ремонт в трите входа едновременно ще имаме сериозен проблем с настанителния процес. Затова ще ги планираме заедно с ръководството на П „ССО” и на УНСС да се ремонтират поетапно. Имаме много добър диалог с останалите студентски съвети в град София и ръководствата на поделенията, управляващи блокове на територията на Студентски град. След проведени разговори с тях и благодарение на активната намеса на главния секретар по социално-битовите въпроси на учащите се – доц. д-р Драгомир Стефанов, бяха издействани допълнителни 180 места в блокове на НМА „Панчо Владигеров“ и 40 места в блок 19 на „ССО“ ЕАД. Продължават разговорите с колегите от МГУ и Висшето училище по телекомуникация и пощи. Смятам, че с тези места ще успеем да настаним всички желаещи студенти на УНСС.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС