Срокове относно подаване на заявления и документи за кандидатстване за общежитие през учебната 2020/2021 година

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите  относно подаване на заявления и документи за кандидатстване за общежитие през учебната 2020/2021 година

Заявления могат да се подават в П‘ССО (блок 23, вх. А, ниско тяло) и на имейл: [email protected] (от университетските пощи с разширение „@unwe.bg”).

Студентите, които кандидатстват за общежитие по критерии различни от „Общо основание“ трябва да сканират/снимат необходимите документи и да изпратят на имейл: [email protected]  или да ги донесат в П‘ССО (блок 23, вх. А, ниско тяло) в посочения срок.

 

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2020/2021 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС