Обявено е класирането на студентите за общежитиеКласиране за общежития 2019

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2019/20 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление


______________________________

Съобщение на КСБВУ относно класирането на кандидатствалите студенти
за общежитие през учебната 2019/2020 г. (19.07.2019 г.)

Минимален успех нужен за класиране на общежитие през учебната 2019/2020 г. за студентите:
II курс – ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;
III курс – ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;
IV курс – ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;
ОКС „магистър” – 4,00 включително.

Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 02.09. до 27.09.2019 г. (в работните дни).

Важно за некласираните студенти! КСБВУ ще обяви допълнително класиране до края на месец септември, когато се очаква да се отпуснат разменни писма за студентски общежития на други висши училища.

______________________________


Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС