Срок за удължаване на ползването на общежитие от бакалаври, магистри и дипломанти за летните месеци


ВАЖНО! Срокът за удължаване на ползването на общежитие от бакалаври, магистри и дипломанти за летните месеци е от 18.05 до 30.06.2020 г.

Заявления могат да се подават при домакините на блока, на гишетата на сектор „Настаняване“ и е-mail: [email protected].

Срокът за докторантите и преподавателите се удължава служебно.

Графикът и съответно заявленията за следващата учебна година не са обвързани с подаването на заявленията за летните месеци!

 Заявление за удължаване на ползването на общежитие за летните месеци

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС