Кандидат-студентите в УНСС на изпит в система с изкуствен интелект

Кандидат-студентите в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) ще се явяват на приемни изпити в система, базирана на изкуствения интелект.

„Във връзка с епидемията от COVID-19 и социалната изолация специално за Вас УНСС разработи първата по рода си в България иновативна система за провеждане онлайн на кандидатстудентски изпити“.

Системата ще предлага още пълна автентификация (доказване на самоличността) на кандидат-студентите и криптиране и цифрово подписване на оценките от приемните изпити. Тя е съобразена с най-новите дигитални технологии и гарантира пълна сигурност на кандидатстудентската информация.

Предварителните изпити за УНСС ще се проведат онлайн след 20 юни, а редовните изпити (онлайн или на хартиен носител) – през юли.

Кандидатстването за вуза ще става на две стъпки. Първата е подаване на документи. То може да се случи онлайн, в Центъра за прием на документи в УНСС или в регионалните бюра за прием на документи в страната. Втората стъпка за кандидат-студентите е да посочат начина на кандидатстване. Желаещите да учат в УНСС могат да използват оценката си от матурата или да се явят и на онлайн кандидатстудентски изпит или изпит на хартиен носител (ако епидемиологичната обстановка го позволява).

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС