Конкурс “СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ (SMART CITIES)”

Начало на подаване на разработки:

понеделник, 18 февруари 2019

Край на подаване на разработки:

понеделник, 18 март 2018

Място:

кабинет 1009 или на сайта на Студентски съвет

Подаване на разработки до 18 март

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС