Младежки икономически форум УНСС 2020 Ден 3

ОНЛАЙН ДОСТЪП:

МИФ Ден 3 10:00 MS Teams

До началото отстават:

Начало:

четвъртък, 05 ноември 2020 10:00

Място:

ОНЛАЙН в MS Teams

Подробности:

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС