Конференция „Пазарът на недвижими имоти в България“ Записване

Начало на записване:

петък, 20 октомври 2017

Край на записване:

вторник, 31 октомври 2017

Място:

кабинет 1009

Подробности:

Студентски съвет при УНСС заедно с катедра „Недвижима собтвеност“ организират конкурс за икономически разработки. Темата е „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми, перспективи“

Условията за участие в конкурса са:

1. Конкурсните теми могат да се разработват самостоятелно или в екипи от студенти и докторанти до трима души

2. Обемът на разработките не бива да надвишава 10 стр. при формат Times New Roman 12, разредка 1.5;

3. Разработката на темите се предава на хартиен и електронен носител, като задължителна съдържа три имена, фак. номер, специалност и e-mail на авторите;

4.СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е ДО 31 ОКТОМВРИ в каб. 1009

и на e-mail: [email protected]

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС