Тържествено откриване на новата учебна година

Дата:

понеделник, 30 септември 2019

Час: 10:00

Място:

аула „Максима“

Тържеството може да гледате онлайн на video.unwe.bg

Подробности:

От 11.30 часа ще се проведат срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите и институтите по направления, поднаправления и потоци, както следва:

Направление “Икономика”:

Поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“:

Факултет “Общоикономически”:

Поток 140  – зала 2005 – проф. д-р Маргарита Атанасова

Поток 141 – зала 2006 – доц. д-р Галина Димитрова

Поток 142 – зала П034 – доц. д.н. Пенчо Пенчев

Поток  913 – дистанционно  – зала 2005 – проф. д-р Маргарита Атанасова

Поднаправление “Икономика и бизнес“:

Бизнес факултет, Институт по творчески индустрии и бизнес , Институт по предприемачество:

Поток 143  – зала 2030  – проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Поток 144  – зала 2015  – проф. д.ик.н. Кирил Тодоров

Поток 145 – зала 3008 –  проф. д-р Владя Борисова

Поднаправление “Икономика и инфраструктура“:

Факултет “Икономика на инфраструктурата”:

Поток 146 – зала 4055 – проф. д-р Димитър Димитров

Поток 147 – зала 4056 – доц. д-р Силвия Терезова

Поток 148 – зала 3006 – проф. д-р Мирослава Раковска

Поток 914 – дистанционно – зала 4005 – проф. д.н. Симеон Желев

Поднаправление “Приложна информатика, комуникации и иконометрия“:

Факултет “Приложна информатика и статистика”:

Поток 149 – зала 2023  – проф. д-р Камелия Стефанова

Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол”:

Финансово-счетоводен факултет:

Поток 106 – зала 2007 – проф. д-р Снежана Башева

Поток 107 – зала 2009 – проф. д-р Маргарита Александрова

Поток 108 – зала  П035 – доц. д-р Олег Димов

Поток 927 – дистанционно – зала 2009 – проф. д-р Маргарита Александрова

Поднаправление “Икономика с чуждоезиково обучение”:

Факултет “Международна икономика и политика”,  Институт по творчески индустрии и бизнес:

Поток 122 – зала 3048  –  доц. д-р Васил Петков

Поток 123 – зала 3049  –  проф. д-р Мария Маркова

Поднаправление “Икономика с преподаване на английски език”:

Факултет “Международна икономика и политика”:

Поток 134 – зала 2013 – доц. д-р Светла Бонева

Направление “Администрация и управление”

Факултет “Управление и администрация”:

Поток 233 – зала 4005 –  проф. д.н. Симеон Желев

Поток 234 – зала 4007 –  доц. д-р Надя Миронова

Поток 235 – зала 2019 –  проф. д-р Поля Кацамунска

Поток 937 – дистанционно  зала 2019 – проф. д-р Поля Кацамунска

Направление “Политически науки”

Поднаправление „Международни отношения“

Поток 319 – зала 2029 –  доц. д-р Мария Бакалова

Поднаправление „Политология“

Поток 319 – зала 4052  –  доц. д-р Симеон Асенов

Направление “Социология, антропология и науки за културата

Факултет “Общоикономически”:

Поток 411 – зала 3034  –  проф. д-р Мария Стоянова

Направление “Обществени комуникации и информационни науки” /Медии и журналистика  и Медия икономика/

Факултет “Икономика на инфраструктурата”:

Поток 517 – зала 3072 – проф. д.н. Ивайло Христов

Поток 518 – зала 3072 – проф д.н. Ивайло Христов

Направление “Право”

Юридически факултет:

Поток 617 – зала  3074  –  доц. д.ю.н. Живко Драганов

Поток 618 – зала  3075  – доц. д-р Гергана Боянова

Учебните занятия на 30.09.2019 г. започват след 14.00 часа по  обявеното разписание.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС