„От какво зависи успехът на впечатляващите презентации?” Trainings #18

До Началото остават:

Начало:

сряда, 13 април 2022 10:00

Място:

Малка конферентна зала

Подробности:

📢 Студентският съвет при УНСС организира среща-дискусия Trainings UNWE #18 на тема: „От какво зависи успехът на впечатляващите презентации?“ с гост-лектор г-н Християн Стоилков.

📅 Обучението ще бъде проведено присъствено в Малка конферентна зала на 13 април ат 10:00 ч.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС