Важно за гласуването на студентите на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 г.

Съгласно Изборния кодекс избирател, който е студент редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес. Гласуването се извършва след представяне на валидна лична карта, надлежно заверена студентска книжка за семестъра или уверение и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се предоставя от секционната избирателна комисия.

Във връзка с горепосоченото изискване на Избирателния кодекс:

Студентите редовно обучение с електронни студентски книжки, както и студентите редовно обучение с изгубени студентски книжки могат да си извадят уверения, че имат надлежно заверена студентска книжка за летния семестър за учебната 2018/2019 година, които да предоставят на секционните избирателни комисии.

Уверения ще се издават на 26 май от 7.00 часа до 19.00 часа от дежурни служители в отделите „Студенти – бакалавър“ и „Студенти – магистър“.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС