Подбор на студент-посланик на EU careers

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) съвместно с УНСС предоставя възможността на един от вас да стане студентски посланик на EU careers.

Търси се:

• Студент, който ще бъде със студентски права през учебната 2020-2021 г.;

• Може да участва в еднодневно задължително обучение в Брюксел през септември/октомври 2020 г.;

• Има отлични комуникативни и организационни умения;

• Притежава устойчивост, иновативност и готовност за учене.

От студента-посланик се очаква:

• Да контактува със студенти, които се интересуват от кариера в ЕС;

• Да контактува с университетски медии и да разпространява информация за възможностите за работа в ЕС (включително в подходящи социални мрежи);

• Да организира и участва в събития, свързани с дни на кариерата;

• Да поддържа и редовно да наблюдава специална Facebook страница

Как да кандидатствате?

• Изпратете CV в европейски формат, в което да са посочени изрично нивата на владеене на чужди езици, както и организационния Ви опит;

• Одобрените след първата селекция ще бъдат поканени на събеседване.

Срокове:

• Изпращане на CV на контактната форма отдолу – до 23 февруари 2020 г., 20:00 часа

• Събеседване – 5-6 март 2020 г.

Повече информация за инициативата Студентски посланици на EU careers можете да намерите на адрес: https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_bg

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС