Представител на УНСС начело на НПСС

Даниел Парушев, представител на нашия университет, е избран за председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС), което ще ръководи от 2020 г. до 2022 г. Подкрепата си за него дадоха 32 делегати на отчетно-изборното събрание на НПСС, в което взеха участие представители на 50 висши училища.

Даниел Парушев

Новият председател залага на откритата и прозрачна работа с колегите си и институциите в страната, актуализиране на правилника на НПСС, създаване на Етичен кодекс и Етична комисия, както и национален студентски омбудсман. По негово мнение стипендиите за докторанти трябва да бъдат обвързани с минималната работна заплата.

Даниел Парушев представя платформата си

По време на форума Даниел Парушев отбеляза, че ще наблегне на стратегическата визия за управление на НПСС и превръщането на организацията в образец за всички студентски съвети в страната, развивайки политики в сферата на академичното, научното и пазарното развитие на студентите, докторантите, курсантите и специализантите.

Новото ръководство на НПСС

Даниел се обучава в магистърската програма „Мениджмънт на недвижимата собственост“. Председател е на Студентския сенат на УНСС и досега беше заместник-председател на НПСС.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС