Младежки икономически форум: Ден 1 и Ден 2

Начало:

понеделник, 24 октомври 2022 11:00

Край:

вторник, 25 октомври 2022 13:00

Място:

аула „Максима” и Голяма конферентна зала

Подробности:

През периода 24 – 27 октомври 2022 г. Студентският съвет при УНСС организира деветнадесетото издание на Младежкия икономически форум.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС