Младежки икономически форум: Ден 3 и Ден 4

Начало:

сряда, 26 октомври 2022 14:00

Край:

четвъртък, 27 октомври 2022 13:00

Място:

Голяма конферентна зала и зала „Тържествена“

Подробности:

През периода 24 – 27 октомври 2022 г. Студентският съвет при УНСС организира деветнадесетото издание на Младежкия икономически форум.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС