Екоинициатива „Да изчистим Студентски град #Заедно“

Начало:

неделя, 27 юни 2021 13:00

Място:

пред зала „Христо Ботев“ Студентски град и общежития на УНСС

Подробности:

🌍♻️ Студентският съвет в партньорство с Еко Клуб УНСС организират Екоинициатива „Да изчистим Студентски град #Заедно„.
Нека с началото на лятото да направим по-чиста средата, в която живеем.
Включете се в инициативата на 27 юни от 13:00 часа пред зала „Христо Ботев“, където ще получите необходимите материали за почистване.
За повече информация пишете на страницата на Студентски съвет.
Да живеем в чиста среда зависи изцяло от нас!

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС