Студентският съвет избра своето ново ръководство за мандат 2021 – 2023 г.

В периода от 6 до 9 юни в к.к „Боровец“ се проведе четиринадесетият обучителен семинар на Студентския съвет и първи за новоизбраните членове за мандат 2021–2023 г.

В първия ден от семинара гост-лектори бяха председателят на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев и доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битовите въпроси на учащите, преподавател и председател на Студентския съвет в периода 2003–2005 година. 

В презентациите си те разгледаха широк кръг от теми, свързани с проблемите, които стоят пред висшето образование и студентското самоуправление.

През втория ден от семинара се проведе отчетно-изборното събрание на Студентския съвет, където с пълно мнозинството Общото събрание избра своето ново ръководство. Председател на Студентския съвет за мандат 2021–2023 г. ще бъде Ангел Стойков, а секретар на студентската организация ще бъде Илиян Чабуклийски.

„Вярвам, че работата свършена през изминалия мандат не е останала незабелязана и въпреки тежките условия и безпрецедентната епидемиологична обстановка успяхме да продължим своята работа за и в полза на студентите на УНСС.

Благодаря на екипа на Студентския съвет, мандат 2019-2021 г. за усърдния труд и успешния мандат, които успяхме да осъществим.

Благодаря на всички, които ми гласуваха доверие и в мандат 2021-2023 г. Вярвам, че целите, които си поставяме ще надградят положения труд през изминалите години”, отбеляза в словото си Ангел Стойков.

За членове на Студентския сенат бяха избрани Ангел Стойков, Илиян Чабуклийски, Динко Стоянов, Грета Попова, Радина Елчинова и Деница Станчева.

Следваща точка в дневния ред бе изборът на студентски представители в Комисията по социално-битови въпроси на учащите. Общото събрание избра Илиян Чабуклийски, Георги Стаматов, Динко Стоянов, Тодор Вуков и Александър Чанков да бъдат новите представители в комисията.

След края на Общото събрание ръководството на Студентския съвет получи лично поздравления от ректора проф. д-р Димитър Димитров и цялото ректорско ръководство – проф. д-р Мирослава Раковска, проф. д-р Цветана Стоянова и доц. д-р Михаил Мусов.  Членовете на СС разискваха важни теми, свързани с предстоящата работа на организацията, дискутираха актуални проблеми и зададоха въпросите на представителите на ректорското ръководство.  Сред основните акценти бяха качеството на обучението, дигиталната среда, връзките на университета с бизнеса и подобряването на материалната база в студентските общежития.

В последния ден от семинара членовете на СС се срещнаха с г-н Пламен Пенев, зам. изпълнителен директор на поделение „Студентски столове и общежития” при УНСС. Основна тема бяха студентските общежития и какви са възможностите за подобряване на материалната база. Бяха обсъдени важни теми свързани с настанителния процес и бяха отбелязани важните срокове, с които всички трябва да бъдат запознати свързани с предстоящата настанителна кампания.

Семинарът завърши с работни групи, на които студентите обсъждаха отбелязването на 30-тата годишнина на организацията и основните политики, които трябва да бъдат водещи за мандата.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС