Новият Студентски сенат представи идеите си пред ректорското ръководство

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров се срещна с новоизбраните членове на Студентския сенат при УНСС за мандат 2021-2023 г.

Проф. Димитров приветства новото ръководство и изрази готовност за ползотворна съвместна работа. Той изслуша новите идеи на членовете на сената и им пожела успешен мандат.

Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики също поздрави новото ръководство и дискутира с новите членове възможностите за изпълнение на поставените цели.

„Представяме план-програмата на Студентския съвет за следващите две години. Тя съдържа основните опорни точки и идеи за съвместна работа с ректорското ръководство. Вярваме, че благодарение на добрата комуникация ще успеем да осъществим много планирани цели в полза на университета и студентите“, коментира Ангел Стойков, председател на Студентски съвет.

Новоизбраното ръководство на Студентския съвет изложи новите си идеи за подобряване на качеството на обучението с продължаването на затвърждаването на връзката между университета и бизнеса с различни гост лектори от практиката, които да представят своя опит пред студентите на УНСС. Студентските представители повдигнаха въпроси, свързани с приема на докторанти и възможността през календарната година да се провеждат по два конкурса за прием. Ръководството на Студентския съвет през следващите две години ще работи усилено с хората със специални образователни потребности за интегрирането им по най–добрия начин в обучението в УНСС, като студентите ще определят свой отговорник за всички студенти в УНСС със специални потребности. Други основни цели на Студентския съвет през следващите две години ще бъдат увеличаването на студентските стипендии, подобряването на условията за живот в студентските общежития и др.

Ангел Стойков, председател на Студентския съвет, Илиян Чабуклийски, секретар на Студентския съвет и представителите на Студентския сенат – Стоил Малинов, Деница Станчева, Динко Стоянов, Грета Попова и Радина Елчинова (отляво на дясно)
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС