Председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България – Даниел Парушев се срещна с новоизбраното ръководство на Студентски съвет на УНСС

Председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България – Даниел Парушев се срещна с новоизбраното ръководство на Студентски съвет на Университет за национално и световно стопанство /УНСС/. Делегацията на студентското представителство, водена от избрания за втори мандат председател – Ангел Стойков, представи пред председателя на НПСС програмата на студентски съвет в мандат 2021-2023 година.На срещата страните обсъдиха теми, които касаят студентските общежития и условията, в които студентите живеят, теми свързани с качеството на образование и обучението в електронна среда, както и други въпроси, които касаят студентската младеж на УНСС. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за интеграция на уеб платформата на УНСС за хора в неравностойно положение, както и необходимостта за видеонаблюдение в Студентски град – София, предстоящите промени в Постановление на МС №90/2000 година. На срещата Даниел Парушев изрази задоволството си от това, че в екипа на Студентски съвет вижда и нови лица, което е гарант за приемственост и продължение на традициите в организацията. Председателят на НПСС представи визията на НПСС в рамките на мандатната програма 2020-2022 година, част от която е повишаване активния диалог със студентските представителства по университетските центрове, както и прозрачността при работата на студентската общност.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС