Младежки икономически форум 2017 УНСС

Начало:

вторник, 12 декември 2017 10:00

Край:

четвъртък, 14 декември

Място:

Голяма конферентна зала и зала „Научни съвети“

Подробности:

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС