Студентски съвет при УНСС проведе 17-ти обучителен семинар

В периода 31-ви март – 2-ри април се проведе седемнадесети обучителен семинар на Студентски съвет при УНСС и втори за мандат 2023-2025г.

През първият ден от семинара се проведе редовна сесия на Студентския съвет, чийто дневен ред включваше: отчет на ръководството, обсъждане на актуална обстановка в университета, политики позиции и партньорства и представяне на план-програма на предстоящите събития. По време на сесията всеки от присъстващите имаше възможността да сподели мнения и коментари както по точките, така и по наболели проблеми сред него и неговите колеги в университета.

През втория ден се проведе среща-дискусия с ректорското ръководство. В нея взеха участие, проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, заместник-ректор по учебната дейност, доц. д-р Мария Воденичарова, заместник-ректор по научноизследователската дейност и доц. д-р Янко Христозов, заместник-ректор по международната дейност и проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Ръководството представи пред студентите плановите им политики, актуалната обстановка в университета и във всеки един от ресорите на заместник-ректорите. Членовете на Студентски съвет задаваха въпроси и изразяваха активни позиции по теми свързани с: материалната база в университета и в студентските общежития, качеството на обучение, връзките на университета с бизнеса и водещи работодатели и много други. Обсъдена бе и темата за скорошното повишаване на таксите за обучение, като студентите ясно представиха своята гледна точка пред ръководството.

Присъстващите студенти имаха възможност и да присъстват на лекции, водени от г-н Ангел Стойков, председател на Националното представителство на Студентските съвети и на доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битовите въпроси на учащите.

Лекцията на г-н Стойков бе на тема „Дейността на Националното представителство на Студентските съвети“. Председателят на организацията изнесе подробна презентация, представяйки новоизбраното ръководство на НПСС, мандатната си програма и най-важните акценти и политики от нея, както и събитията, които организацията традиционно провежда.

Доц. д-р Драгомир Стефанов изнесе лекция на тема „Поделение студентски столове и общежития – актуална обстановка, предизвикателства и перспективи“. Обсъдени бяха водените политики от П“ССО“, материалната база в общежитията и актуалната обстановка в поделението.

Седемнадесетият семинар на Студентски съвет при УНСС завърши с официално закриване. Студентите си тръгнаха по-сплотени, удовлетворени и мотивирани за работата, която предстои пред Студентски съвет.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС