Поздравителни адреси 100 години УНСС

Видеообръщение на председателя на Студентски съвет по случай 100-годишнината на УНСС

video
Даниел Парушев
председател на Национално представителство на студентските съвети в Република България
Силвия Заркова
председател на Студентския
съвет при СА „Д. А. Ценов“
Християн Даскалов
директор на Националния студентски дом
Станимир Бояджиев
Председател на Български младежки Червен кръст
доц. д-р Георги Николов
ръководител на катедра „Регионално развитие“
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС