Икономика и инфраструктура

Уважаеми колеги,

В предстоящите избори, които ще се проведат от 11 до 15 май в часовете от 11 до 19ч. във фоайето на УНСС, за студентски представители в поднаправление „Икономика и инфраструктура“, могат да гласуват студенти от следните специалности/ напр./ поднапр.:

Бакалавър

1.Икономика и инфраструктура;

2.Икономика на отбраната и сигурността;

3.Икономика на транспорта;

4.Икономика на транспорта и енергетиката;

5.Икономика на търговията;

6.Маркетинг;

7.Стратегическо планиране;

Магистър

1.Бизнес логистика;

2.Прогнозиране и планиране;

3.Икономика и управление на железопътния транспорт;

4.Икономика на вътрешния ред;

5.Икономика на отбраната и сигурността;

6.Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност“;

7.Икономика на търговията;

8.Интелигентни транспортни системи;

9.Маркетинг;

10.Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“;

10.Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“;

11.Международен туризъм;

12.Противодействие на корупцията ;

13.Транспортен мениджмънт;

14.Управление на веригата на доставките;

15.Управление на киберсигурността;

17.Енергиен бизнес;

18.Корпоративни стратегии и дигитални трансформации;

Кандидати:


1.Ангел Петров – Специалност: Икономика на отбраната и сигурността Курс: 4

2.Анета Христова – Специалност: Маркетинг с бранд мениджмънт Курс: 1 Магистър

3.Габриела Панайотова – Специалност: Бизнес логистика Курс: 3

4.Георги Георгиев – Специалност: Маркетинг Курс: 3

5.Деана Петрова – Специалност: Маркетинг Курс: 3

6.Иван ИванчевСпециалност: Бизнес логистика Курс: 3

7.Ивелена Димитрова – Специалност: Икономика на транспорта и енергетиката Курс: 4

8.Илияна Нешкова – Специалност: Бизнес логистика Курс: 3

9.Мария Костадинова – Специалност: Икономика на отбраната и сигурността Курс: 3

10.Моника Стойнева – Специалност: Икономика и инфраструктура Курс: 2

11.Павлина Сотирова – Специалност: Икономика и инфраструктура Курс: 2

12.Росина Енева – Специалност: Маркетинг Курс: 4

13.Стефани Стефанова – Специалност: Маркетинг Курс: 3

14.Юлия Венкова – Специалност: Икономика на транспорта и енергетиката Курс: 4


Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС