Икономика с чуждоезиково обучение

Уважаеми колеги,

В предстоящите избори, които ще се проведат от 11 до 15 май (включително) в часовете от 11 до 19ч. във фоайето на УНСС, за студентски представители в поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“, могат да гласуват студенти от следните специалности/напр./поднапр.:

Бакалавър

1.Икономика с чуждоезиково обучение;

2.Икономика на туризма;

3.Международни икономически отношения;

4.Международен туризъм;

5.Интелектуална собственост и бизнес.

Магистър

1.Международни икономически отношения;

2.Международен бизнес;

3.Международни финанси и бизнес;

4.Управление на международни проекти;

5.Туристически бизнес

Квотата на представителите на студентите в поднаправление “Икономика с чуждоезиково обучение“, мандат 2021-2023г. – 5 представители.

Кандидати:

1.Габриела Методиева – Специалност: Икономика с чуждоезиково обучение Курс: 1

2.Динко Стоянов – Специалност: Международни икономически отношения Курс: Магистър

3.Живко Стайков – Специалност: Международни икономически отношения Курс: 3

4.Ивайло Димитров – Специалност: Икономика с чуждоезиково обучение Курс: 1

5.Михаелла Едрева – Специалност: Икономика с чуждоезиково обучение Курс: 1

6.Никола Петров – Специалност: Международни икономически отношения Курс: 3

7.Рафет Исмаилов – Специалност: Икономика с чуждоезиково обучение Курс: 2

8.Симона Мутафчийска – Специалност: Икономика на туризма Курс: 3

9.Теодора Янкова – Специалност: Международни икономически отношения Курс: 3

Всеки студент може да гласува за неопределен брой кандидати!


Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС