Обществени комуникации и информационни науки

В Студентски съвет с мандат 2021-2023 г. влиза само 1 човек.

1.Джулиана Мариова Бутракова


2.Виктория Иванова Спасова

3.Антонина Любомирова Лозанова

4.Михаела Боянова Григорова

5.Неделина Маринова Пенчева

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС