Членове

Студентски съвет при УНСС – мандат 2019-2021 г.

Ангел Петров

Специалност “Икономика и инфраструктура”

Степен: Бакалавър


Ангел Стойков

Специалност “Международен Туризъм”

Степен: Магистър

Кабинет: 1010


Ангел Ангелов

Специалност “Бизнес Администрация”

Степен: Бакалавър


Анета Христова

Специалност “Медия икономика”

Степен: Бакалавър

Кабинет: 1009


Антония Стойчева

Специалност “Бизнес информатика”

Степен: Бакалавър

Кабинет: 1009


Антония Тодорова

Специалност “Право”

Степен: Магистър

Кабинет: 1009


Антония Георгиева

Специалност “Медии и журналистика”

Степен: Бакалавър


Богомил Тодоров

Специалност “Бизнес информатика”

Степен: Бакалавър

Кабинет: 1009


Вероника Ламбева

Специалност “Администрация и управление”

Степен: Бакалавър


Веселин Андреев

Специалност “МИО с преподаване на английски”

Степен: Бакалавър


Владислав Йорданов

Катедра “Управление”

Степен: Докторант


Габриела Манева

Специалност “Икономика, общество и човешки ресурси”

Степен: Бакалавър


Габриела Русева

Специалност “БИК с преподаване на английски”

Степен: Бакалавър


Галена Жеркова

Специалност “МИО”

Степен: Бакалавър


Георги Стаматов

Специалност “Икономика на човешките ресурси”

Степен: Бакалавър

Кабинет: 1009


Гергана Стоенчева

Специалност “Администрация и управление”

Степен: Бакалавър


Гергана Тодорова

Специалност “МИО с преподаване на английски език”

Степен: Бакалавър


Дилян Славов

Специалност “Финанси”

Степен: Бакалавър


Динко Стоянов

Специалност „Бизнес логистика“

Степен: Бакалавър


Захарий Стоянов

Катедра “Регионално развитие”

Степен: Докторант


Здравка Башкехайова

Специалност “Икономика и инфраструктура”

Степен: Бакалавър


Златина Демирева

Специалност “Финансов контрол”

Степен: Бакалавър


Ивайло Симеонов

Специалност “Предприемачество”

Степен: Бакалавър


Ивайло Иванов

Специалност “Икономика на търговията”

Степен: Бакалавър


Иван Нешков

Специалност “Право”

Степен: Магистър


Ивана Михалчева

Специалност “Счетоводство”

Степен: Бакалавър


Илиян Чабуклийски

Специалност “Мениджмънт на недвижимата собственост”

Степен: Бакалавър

Кабинет: 1009


Калоян Иванов

Специалност “Международни отношения”

Степен: Бакалавър


Кейвън Иванов

Специалност “Администрация и управление”

Степен: Бакалавър


Костантина Миткова

Специалност “Финансов контрол”

Степен: Бакалавър


Лилия Семкова

Специалност “Администрация и управление”

Степен: Бакалавър


Любомир Цветанов

Катедра “Недвижима собственост”

Степен: Докторант


Маринела Апостолова

Специалност “БИК с преподаване на английски език”

Степен: Бакалавър


Мария-Александра Варадинова

Специалност “Икономика, общество и човешки ресурси”

Степен: Бакалавър


Мартин Русчев

Специалност “Финансов контрол”

Степен: Бакалавър


Мартин Ситновски

Специалност “Застраховане и социално дело”

Степен: Бакалавър


Микаела Стефанова

Специалност “Икономика на човешки ресурси”

Степен: Бакалавър


Милица Димитрова

Специалност “Финанси, счетоводство и контрол”

Степен: Бакалавър


Моника Тодорова

Специалност “Икономика и бизнес”

Степен: Бакалавър


Никола Петров

Специалност “Икономика с чуждоезиково обучение”

Степен: Бакалавър


Николай Танчев

Катедра “Финанси, счетоводство и контрол”

Степен: Бакалавър


Полина Петрова

Специалност “Бизнес администрация”

Степен: Бакалавър


Полина Маджурова

Специалност “Икономика и бизнес”

Степен: Бакалавър


Преслав Пейчев

Специалност “Бизнес администрация”

Степен: Бакалавър


Росина Енева

Специалност “Икономика и инфраструктура”

Степен: Бакалавър


Симона Маджурова

Специалност “Икономика на туризма”

Степен: Бакалавър


Симона Мутафчийска

Специалност “Икономика с чуждоезиково обучение”

Степен: Бакалавър


Сияна Божанова

Специалност “Предприемачество”

Степен: Бакалавър


Таня Танчева

Специалност “Финанси, счетоводство и контрол”

Степен: Бакалавър


Теди Митева

Специалност “Бизнес администрация”

Степен: Бакалавър


Тодор Вуков

Специалност “Социология”

Степен: Бакалавър