Членове на Студентския съвет при УНСС 2019-2021 г.

Членове-специалности-и-ф.н.-2019-2021-1

1. Александър Красимиров Кьосев

Международни отношения

2. Ангел Стоянов Петров

Икономика на отбраната и сигурността

3. Ангел Тодоров Стойков

Мениджмънт на недвижимата собственост

4. Анета Христова Христова

Връзки с обществеността

5. Антония Ивова Тодорова

Право

6. Антония Тончева Георгиева

Медии и журналистика

7. Бетина Алберт Кръстева

Икономика на отбраната и сигурността

8. Богомил Стефанов Тодоров

Мениджмънт на недвижимата собственост

9. Вероника Бориславова Ламбева

Бизнес администрация

10. Габриела Георгиева Манева

Човешки ресурси

11. Габриела Димитрова Русева

Бизнес анализи

12. Габриела Станчева Панайотова

Бизнес логистика

13. Галена Живкова Жеркова

Човешки ресурси

14. Георги Стоянов Стаматов

Застраховане и социално дело

15. Гергана Дариева Стоенчева

Публична администрация

16. Гергана Василева Тодорова

МИО с преподаване на анлийски

17. Грета Бориславова Попова

Приложна информатика, статистика и иконометрия

18. Даниел Дончев Дончев

Икономика, общество и човешки ресурси

19. Десислава Михаилова Златанова

Предприемачество

20. Дилян Стойков Славов

Финансов мениджмънт

21. Динко Георгиев Стоянов

Международни икономически отношения

22. Добромира Нешкова Тодорова

Бизнес администрация

23. Захарий Захария Стоянов

катедра “Регионално развитие”

24. Здравка Георгиева Башкехайова

Маркетинг

25. Ивайло Миленов Симеонов

Предприемачество

26. Ивайло Мирославов Иванов

Финансов мениджмънт

27. Иван Манолов Нешков

Право

28. Ивана Атанасова Михалчева

Финансов мениджмънт

29. Илиян Мирославов Чабуклийски

Бизнес икономика

30. Ивелин Йорданов Янков

Икономика и бизнес

31. Ивайло Димитров Димитров

Икономика с чуждоезиково обучение

32. Калоян Стефанов Стефанов

Икономика с преподаване на англ. език

33. Кейвън Пламенов Иванов

Международни отношения

34. Лилия Николаева Семкова

Бизнес администрация

35. Лучия Даниелова Дренчева

Финанси

36. Любомир Яворов Цветанов

катедра “Недвижима собственост”

37. Любомира Христова Димитрова

Администрация и управление

38. Максим Станимиров Садинов

Финанси, счетоводство и контрол

39. Мария – Александра Александрова Варадинова

Човешки ресурси

40. Мартин Антонов Русчев

Международно банкиране и финансови пазари

41. Мария Петрова Костадинова

Икономика на отбраната и сигурността

42. Милица Димитрова Димитрова

Счетоводство

43. Моника Тихомирова Тодорова

Икономика и бизнес

44. Никола Мирославов Петров

Международни икономически отношения

45. Николай Емануилов Танчев

Счетоводство

46. Николина Венциславова Стратиева

Политология

47. Петя Веселинова Бочева

Международни икономически отношения

48. Полина Петрова Петрова

Регионален бизнес и мениджмънт

49. Полина Радославова Маджурова

Мениджмънт на недвижимата собственост

50. Радина Христова Елчинова

Финанси, счетоводство и контрол

51. Росина Емануилова Енева

Маркетинг

52. Светлозара Тодорова Тонева

Администрация и управление

53. Симона Георгиева Мутафчийска

Икономика на туризма

54. Симона Руменова Маджурова

Маркетинг

55. Сияна Димитрова Божанова

Бизнес администрация

56. Стоил Николаев Бончев

Докторант

57. Таня Емануилова Танчева

Одитинг

58. Теодора Пламенова Янкова

Международни икономически отношения

59. Теодора Богданова Алексиева

Финанси

60. Тодор Василев Вуков

Интелигентни транспортни системи

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС