Членове

Ангел Петров

Специалност „Икономика и инфраструктура“

Степен: Бакалавър


Ангел Стойков

Специалност „Международен Туризъм“

Степен: Магистър

Кабинет: 1010


Ангел Ангелов

Специалност „Бизнес Администрация“

Степен: Бакалавър


Анета Христова

Специалност „Медия икономика“

Степен: Бакалавър

Кабинет: 1009


Антония Стойчева

Специалност „Бизнес информатика“

Степен: Бакалавър

Кабинет: 1009


Антония Тодорова

Специалност „Право“

Степен: Магистър

Кабинет: 1009


Антония Георгиева

Специалност „Медии и журналистика“

Степен: Бакалавър


Богомил Тодоров

Специалност „Бизнес информатика“

Степен: Бакалавър

Кабинет: 1009


Вероника Ламбева

Специалност „Администрация и управление“

Степен: Бакалавър


Веселин Андреев

Специалност „МИО с преподаване на английски“

Степен: Бакалавър


Владислав Йорданов

Катедра „Управление“

Степен: Докторант


Габриела Манева

Специалност „Икономика, общество и човешки ресурси“

Степен: Бакалавър


Габриела Русева

Специалност „БИК с преподаване на английски“

Степен: Бакалавър


Галена Жеркова

Специалност „МИО“

Степен: Бакалавър


Георги Стаматов

Специалност „Икономика на човешките ресурси“

Степен: Бакалавър

Кабинет: 1009


Гергана Стоенчева

Специалност „Администрация и управление“

Степен: Бакалавър


Гергана Тодорова

Специалност „МИО с преподаване на английски език“

Степен: Бакалавър


Дилян Славов

Специалност „Финанси“

Степен: Бакалавър


Динко Стоянов

Специалност „Бизнес логистика“

Степен: Бакалавър


Захарий Стоянов

Катедра „Регионално развитие“

Степен: Докторант


Здравка Башкехайова

Специалност „Икономика и инфраструктура“

Степен: Бакалавър


Златина Демирева

Специалност „Финансов контрол“

Степен: Бакалавър


Ивайло Симеонов

Специалност „Предприемачество“

Степен: Бакалавър


Ивайло Иванов

Специалност „Икономика на търговията“

Степен: Бакалавър


Иван Нешков

Специалност „Право“

Степен: Магистър


Ивана Михалчева

Специалност „Счетоводство“

Степен: Бакалавър


Илиян Чабуклийски

Специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“

Степен: Бакалавър

Кабинет: 1009


Калоян Иванов

Специалност „Международни отношения“

Степен: Бакалавър


Кейвън Иванов

Специалност „Администрация и управление“

Степен: Бакалавър


Костантина Миткова

Специалност „Финансов контрол“

Степен: Бакалавър


Лилия Семкова

Специалност „Администрация и управление“

Степен: Бакалавър


Любомир Цветанов

Катедра „Недвижима собственост“

Степен: Докторант


Маринела Апостолова

Специалност „БИК с преподаване на английски език“

Степен: Бакалавър


Мария-Александра Варадинова

Специалност „Икономика, общество и човешки ресурси“

Степен: Бакалавър


Мартин Русчев

Специалност „Финансов контрол“

Степен: Бакалавър


Мартин Ситновски

Специалност „Застраховане и социално дело“

Степен: Бакалавър


Микаела Стефанова

Специалност „Икономика на човешки ресурси“

Степен: Бакалавър


Милица Димитрова

Специалност „Финанси, счетоводство и контрол“

Степен: Бакалавър


Моника Тодорова

Специалност „Икономика и бизнес“

Степен: Бакалавър


Никола Петров

Специалност „Икономика с чуждоезиково обучение“

Степен: Бакалавър


Николай Танчев

Катедра „Финанси, счетоводство и контрол“

Степен: Бакалавър


Полина Петрова

Специалност „Бизнес администрация“

Степен: Бакалавър


Полина Маджурова

Специалност „Икономика и бизнес“

Степен: Бакалавър


Преслав Пейчев

Специалност „Бизнес администрация“

Степен: Бакалавър


Росина Енева

Специалност „Икономика и инфраструктура“

Степен: Бакалавър


Симона Маджурова

Специалност „Икономика на туризма“

Степен: Бакалавър


Симона Мутафчийска

Специалност „Икономика с чуждоезиково обучение“

Степен: Бакалавър


Сияна Божанова

Специалност „Предприемачество“

Степен: Бакалавър


Таня Танчева

Специалност „Финанси, счетоводство и контрол“

Степен: Бакалавър


Теди Митева

Специалност „Бизнес администрация“

Степен: Бакалавър


Тодор Вуков

Специалност „Социология“

Степен: Бакалавър