Ангел Стойков е новият председател на Студентския съвет

В зала “Академична“ на УНСС за председател на студентския съвет при УНСС бе избран с 53 гласа Ангел Стойков, магистър от специалност „Международен туризъм“.

Ангел е от Бургас и е на 23 години. Бакалавърската си степен, специалност „Икономика на туризма“, завършва в УНСС. Определя работата си в Студентския съвет като много важна част от живота си, защото вярва, че организацията изгражда добри кадри и допринася много за развитието и подготовката на студентите. Поставя си за цел организацията да работи още по-активно и все повече студенти да участват в неговата дейност.

Новият секретар на Студентския съвет е Илиян Чабуклийски, третокурсник в специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“.

Илиян е на 21 години от Враца, завършва природо-математическа гимназия. Амбицията му е да помогне на повече свои колеги да участват в извънаудиторни занимания, организирани от Студентския съвет.

За членове на Студентския сенат бяха избрани Ангел Стойков, Кристиян Маджуров, Илиян Чабуклийски, Георги Стaматов, Анета Христова, Антония Тодорова и Даниел Парушев (докторант).

Председателят на Студентския съвет (мандат 2017-2019 г.) Кристиян Маджуров удостои с почетни плакети членовете на предишния Студентския сенат

Новият президент на Алумни клуба към Студентския съвет при УНСС е Кристиян Маджуров.

По време на събранието новият председател на Студентския съвет акцентира върху проблемите свързани с лошите условия на живот в общежитията, плюсовете и минусите от премахването на упражнения в университета, поставяне на видеонаблюдение в залите и осигуряване на  още компютърни читални. Бяха избрани и членовете за постоянните комисии на Студентския съвет, сред които са КСБВУ ( Комисия за социално-битови въпроси на учащите), комисия по стипендии, етична комисия и комисия по информационни технологии и компютърни системи.

Студентски съвет при УНСС – мандат 2019-2021 г.
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС