Предварителна кандидатстудентска кампания за прием в ОКС „магистър“ през септември 2020 г.

Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия (без такса за кандидатстване) – от 03.02. до 02.03.2020 г. (без събота и неделя)

Явяване на изпит – от 05.03.2020 г.

Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (електронна) сесия – от 06.03. до 03.05.2020 г. (без събота и неделя)

Явяване на изпит – 08.05.2020 г.

Подаване на регистрационни карти за предварителна (хартиена) сесия – от 06.03. до 09.04.2020 г. (без събота и неделя)

Явяване на изпит – 12.04.2020 г.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС