Среща-дискусия за влиянието на дигиталните технологии върху образованието и професиите

„Влиянието на дигиталните технологии върху образованието и бъдещето на професиите” беше темата на срещата-дискусия, която се проведе днес онлайн във фейсбук, MS Teams и присъствено в Малката конферентна зала в УНСС. Лектор беше доц. д-р Мариана Тодорова – футуролог, доцент в Института по философия и социология към БАН.

Събитието е част от проекта на Студентския съвет „Trainings #16“, съвместно с Националното представителство на студентските съвети (НПСС). То даде възможност на студентите да чуят лекция за промените в образованието след навлизането на дигитализацията и бъдещето, което предстои в професионален план.

Ректорското ръководство бе представено от проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, Студентският съвет – от Ангел Стойков, а НПСС – от Даниел Парушев, председател на националното представителство.

Г-н Даниел Парушев, проф. Цветана Стоянова, г-н Ангел Стойков, доц. Мариана Тодорова (от ляво надясно)

„С тези събития имаме възможността да срещнем студентите с изявени хора, които да дискутират интересни теми. Днес ще обсъдим дигитализацията в образованието и професиите, защото през последните 2 години неприсъствената форма на обучение доведе до много предизвикателства“, приветства участниците Ангел Стойков.

Ангел Стойков

„Радвам се, че именно това е темата, с която приключват събитията на Студентския съвет за 2021 година, свързани с тренинг обучение. Въпросите за дигитализацията станаха толкова актуални през последните две години, че без наличието на подобни умения, голяма част от хората стават неконкурентноспособни на пазара на труда. Освен това, всички сме убедени, че през следващите години ще настъпят значителни трансформации в изискванията към знанията, уменията и компетенциите на служителите, което предполага и нови начини на обучение. Така че с интерес ще проследя днешната лекция и  тенденциите, които ще представи доц. Тодорова“, откри събитието проф. Стоянова.

Проф. Цветана Стоянова

„Новите технологии са изключително важни и все повече ще се набляга на тях. В близкото бъдеще много от сегашните професии може да изчезнат и ако искаме да бъдем адаптирани, подобни лекции ще ни бъдат от полза“, коментира Даниел Парушев.

Даниел Парушев

В презентацията си доц. Тодорова обхвана много разнообразни теми, свързани с образованието, дигитализацията и професиите. Тя представи обогатената виртуална реалност, която навлиза при нас, както и новите учебни подходи, прилагани при дистанционното обучение.

Доц. Мариана Тодорова

„Много ми е приятно да бъда при вас. Винаги изпитвам удоволствие, когато участвам в лекции в УНСС, защото винаги съм посрещана с добро отношение, аудиториите са пълни и студентите винаги се включват с много интерес“, сподели доц. Тодорова.

По време на лекцията

Това беше последното събитие от календарната година на Студентския съвет.

Пълен запис от Trainings #16 можете да гледате във видеото.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС