Рекорден брой фирми на форума „Кариери УНСС 2019“

Форумът „Кариери УНСС 2019“ срещна за трета поредна година студентите от Университета за национално и световно стопанство с представители на 60 големи български компании, които предлагат стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори – ИТ, телекомуникации, консултантски и търговски фирми, банки, финансови институции, рекламни агенции и др. Събитието, което се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, е организирано от Студентския съвет и сайта Rabota.bg с подкрепата на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК).

„Кариери УНСС 2019“ се превърна в традиция. Впечатляващ е фактът, че с всяка изминала година броят на участниците се увеличава. Целта ни е връзката между практиката, бизнеса и университетското висше образование да стане перманентна. Според работодателите дипломата от УНСС е достатъчен атестат за наемане на работа на нашите възпитаници на работа, заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на форума (на снимката горе).

Проф. Стати Статев

Ректорът подчерта, че изпълнението на стратегията за висше образование и политиката в областта на висшето образование и науката дават резултати. Ние трябва да доказваме, че сме най-добрите, както сме го правили досега. Преди три седмици стана известна оценката от програмната акредитация на най-голямото ни професионално направление „Икономика“ – 9.90, най-високата в сравнение с другите висши училища, посочи ректорът.

По време на откриването на форума

Проф. Статев се спря на връзките на УНСС с бизнеса. Имаме договори с почти всички големи фирми на територията на страната, които работят изключително активно през структурите на нашия Междууниверситетски център за развитие на кариерата, каза проф. Статев и съобщи, че по програмата за студентски практики и стажове, финансирана от Министерството на образованието и науката, УНСС беше един от най-добре представилите се университети.

Тази година студентите ще се срещнат с представители на 60 компании от различни сфери на бизнеса. Фактът, че интересът на бизнеса се увеличава, говори колко знаещи и можещи са студентите на УНСС. Твърди се, че има пренасищане на специалисти в нашите области, но фирмите казват друго. Те търсят млади хора, които са мотивирани и иновативни. В лицето на студентите от УНСС работодателите срещат точно такива хора. Апелирам към всички студенти да бъдат активни, защото имат възможността на днешния форум да кандидатстват за работа и да проведат интервюта на място с компаниите, които ги интересуват. 25 фирми ще представят своите стажантски и стипендиантски програми, както и вакантните работни позиции, заяви председателят на Студентския съвет Ангел Стойков.

Ангел Стойков

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов прочете поздравителен адрес от името на доц. д-р Бисер Петков, министър на труда и социалната политика и ръководител на катедра „Икономика на търговията“, в който се посочва:

„УНСС вече има почти 100-годишна традиция в изграждането на специалисти, които успешно намират своята професионална реализация. Убеден съм, че и в бъдеще ще продължава да отстоява лидерските си позиции в обучението и научните изследвания. Искам да подчертая, че преходът от образование и обучение към заетост е изключително важен. Кариерни форуми като този улесняват процеса.“

Драгомир Николов

Николов посочи, че форумът е значима инициатива, която ще съдейства за успешната кариера на възпитаниците на УНСС. Очаквам днешните срещи и информацията, която ще бъде предоставена на студентите, да дадат реални резултати, добри практики и действащи подходи за кариерното им развитие, изтъкна той.

Щастливи сме, че за трета поредна година организираме този форум съвместно със Студентския съвет и Междууниверситетския център за развитие на кариерата. Чест е за нас да окажем подкрепа на студентите в бъдещия им избор на работодатели. Този форум има за цел да ги насърчи в старта на тяхната кариера.  Компаниите, които участват в „Кариери УНСС 2019“, са 60 от различни сфери на дейност. Бъдете част от нашата идея, защото вие сте мостът между образованието и бизнеса, обърна се към студентите Росица Радоева от Rabota.bg (на снимката долу).

Привилегия е да сме партньор на този форум. Дълбоко вярвам, че това събитие е поредното от цялата палитра прояви, организирани в УНСС, чрез които нашите студенти могат да си намерят работа. Ще бъда много щастлив, ако след форума получим отзиви от студентите, че са успели да намерят своя работодател. Това ни дава кураж да продължаваме, изтъкна доц. д-р Росен Кирилов, директор на МЦРК.

Доц. д-р Росен Кирилов

УНСС продължава да дава добър пример за всички висши училища в страната. За пример е и ректорът на университета проф. Статев, който застава плътно зад студентите и дава пример на своите колеги. Вие сте един от университетите, които много активно работят с бизнеса и работата ви е похвална, каза Яна Вангелова, председател на Националното представителство на студентските съвети (на снимката долу).

По време на форума беше открит информационен кът на Междууниверситетския център за развитие на кариерата във фоайето на университета, където работодателите ще представят своите стажантски програми и ще се срещат със студенти (на снимките долу).

Студентите разговаряха с представители на фирмите и се информираха за работните позиции и стажантските програми, които те предлагат (на снимките долу).

Видео репортажи от събитието:

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС