Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно удължаване на срока за подаване на заявления и документи за кандидатстване за общежитие през учебната 2020/2021 година

Във връзка с удължаването на епидемиологичната обстановка в страната, КСБВУ взе следното решение:

Срокът за кандидатстване за общежитие за учебната 2020/2021 г. се  удължава до 10.07.2020 г. (включително).

Студентите, които ще кандидатстват за общежитие през учебната 2020/2021 г., трябва да подадат заявление през информационната система УЕБ СТУДЕНТ.

КСБВУ


 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2020/2021 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС