Счетоводният специалист Стефан Димитров проведе обучение в УНСС

Г-н Стефан Димитров е управител на ТМФ България от 2007 година, завършил УНСС, като магистър Счетоводство и контрол, завършил и ACCA през 2004 г., с дългогодишен опит в областта на счетоводството, данъците и финансите.

В малка конферентна зала на университета се проведе седмото по ред обучение от поредицата „Trainings UNWE” организирано от Студентския съвет на УНСС, относно международните стандарти за финансово отчитане „IFRS 16”.

„Позволете ми да приветствам с добре дошъл г-н Стефан Димитров, който един от най- добрите счетоводни специалисти в България, възпитаник на нашия университет и спокойно мога да твърдя, че той се чувства част от нас.“ каза председателят на Студентския съвет Ангел Стойков.

Управителят на ТМФ България представи пред студентите презентация на тема: „IFRS 16 Leases Съществени промени в отчитането на наем“  и разказа за новия международен стандарт за финансово отчитане, обнародван от Съвета по международни счетоводни стандарти, който в България  е влязъл в сила от 1 януари 2019г. и е валиден за повечето компании. Влизайки  в сила, той е заменил по-ранния лизингов стандарт, IAS 17

Г-н Димитров, обясни, че новият стандарт ще осигури необходима прозрачност за лизинговите активи и пасиви на компаниите. Това ще подобри съпоставимостта между компаниите, които отдават на лизинг, и тези, които заемат.

В края на обучението студентите имаха възможността да зададат своите въпроси и да дискутират по тях.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС