Студентска научна конференция „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“

Студентски съвет при УНСС заедно с факултет „Управление и администрация“ организираха студентска научна конференция, която се проведе под патронажа на ректора на университета проф. Димитров.

Това е поредната научна конференция, организирана от Студентски съвет с участието на факултет/катедра от университета. Тазгодишната конференция се състоя изцяло онлайн с участието на факултет „Управление и администрация“ За нея са подадени над 30 студентски разработки, от които бяха представени 10 и най-добрите бяха отличени с награди от журито. Темата е „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“ и бяха засегнати проблеми на световно ниво спрямо значимите теми.

Събитието бе открито от ректора на УНСС: „За мен е удоволствие да се включа в тази конференция. Поздравявам Студентски съвет и факултет „Управление и администрация“ за чудесната инициатива и изцяло дигиталното провеждане на събитието, с помощта на съвременни информационни технологии, в условията на Covid по толкова актуална тема. Нашата работа е изцяло насочена към студентите, защото те са най-важното, с което се занимаваме. С подобни студентски конференции те могат да се включват с научни разработки и да участват активно в актуалните проблеми“.

Председателят на СС Ангел Стойков приветства участниците и благодари на ректорското ръководство и на факултета за добрата съвместна работа и оказаната подкрепа:

„Изключително ми е приятно да ви приветствам от името на организацията, която представлявам – Студентския съвет – на поредната онлайн конференция. Щастлив съм, че въпреки затрудненията не спираме своята работа и съумяваме да бъдем активни. Студентски съвет винаги е подкрепял и организирал подобни научни прояви, защото именно така студентите имат възможността да покажат знанията и уменията си.“

Думата беше дадена и на проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“. Той поздрави участниците и организаторите и пожела да мечтаят смело и да не се страхуват от грешките си.

Даниел Парушев, председател на НПСС, изтъкна „Трябва да отдадем заслуженото на всички преподаватели и студенти от факултета, които допринасят за развитието и възможностите в тази среда. Пожелавам Ви да бъдете много здрави, да продължите да бъдете толкова гъвкави и добри в това, което правите. Успех!“

Конференцията продължи с представяне на разработките от участниците.

Решението на журито беше трудно, но тримата най-добри бяха отличени в следната последователност: На първо място Добромира Велева, на второ Ивайла Делчева и на трето – Александър Димитров. Специална награда получи Виктория Михайлова.

Откриването на конференцията можете да проследите в следното видео:

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС