Тринадесети обучителен семинар на Студентския съвет

От 23 до 25 февруари т.г. се проведе тринадесетият обучителен семинар за Студентския съвет (СС), в който участваха студенти, докторанти и представители на ректорското ръководството.

Семинарът беше открит от председателя на СС Ангел Стойков, който призова участниците да бъдат активни както в семинарните дискусии и срещи, така и в предстоящата работа на Студентския съвет.

През първия ден гост-лектори бяха новоизбраният председател на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев и гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, председател на Студентския съвет (2003 – 2005) и преподавател в катедра „Недвижима собственост“.

В презентациите си те  разгледаха широк кръг от теми, свързани с проблемите, които стоят пред висшето образование и студентското самоуправление.

Даниел Парушев
Гл. ас. д-р Драгомир Стефанов

По време на семинара беше проведен и уъркшоп на малки групи, по време на който студентите разсъждаваха по две важни теми: 100-годишнината на УНСС и проблемите, които студентите срещат в своето обучение. В края на уъркшопа всяка група презентира задачата си и даде идеи, които ще бъдат акценти в предстоящата работа на организацията (на снимките долу).

През втория ден студентите се срещнаха с ректора проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, и  помощник-ректора проф. д.ик.н. Кирил Стойчев.

Членовете на СС разискваха важни теми, свързани с предстоящата работа на организацията, дискутираха актуални проблеми и зададоха въпроси на представителите на ректорското ръководство. Сред основните акценти бяха 100-годишнината на УНСС, качеството на обучението, дигиталната среда, връзките на университета с бизнеса и подобряването на материалната база.

Проф. Димитър Димитров, проф. Мирослава Раковска
и проф. Кирил Стойчев (от ляво надясно)
Студентският съвет с представителите на ректорското ръководство

Специален гост-лектор на семинара беше Любен Дилов – син, който в отворена дискусия коментира теми, свързани с лидерството и добрия имидж в една организация.

Любен Дилов – син
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС