Съобщение на ПССО относно разходите за електроенергия

Поделение „Студентски столове и общежития“ уведомява, че във връзка с Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, дължимите разходи за електроенергия за месеците декември 2021 г. и януари 2022 г. са намалени и компенсацията е включена в стойността на фактурата за електроенергия за месец март 2022 г.  

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС