Указания за провеждане на изпитна сесия по спорт

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ Катедра “ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ” E-mail:  unss_sport@unwe.bg  unss_sport@abv.bg; тел.: 02/862-88-92; 02/960-9074;

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че във връзка с въведеното извънредно положение настъпиха промени относно приключване на учебната 2019/2020.

С настоящото съобщение и публикувания вече график за изпитни сесии, Ви информираме по какъв начин ще протече изпита по спорт.

В платформата „ MC Stream“ са качени учебни материали, под формата на презентации за съответните спортове, изготвени от преподавателите по ФВС към УНСС. Те ще са ви необходими, за да се подготвите за онлайн теста, чрез който ще бъдете оценени.

https://web.microsoftstream.com/channel/e26ed78a-b746-463b-a214-e2815c4281b3

На отделен прикачен файл ще получите линк към онлайн тестиране за съответния спорт, на който сте записани. Тестът ще бъде активен само в деня и часа на вашия изпит. Всеки студент избира теста на съответния спорт, на който е записан и попълва само него. Попълнени тестове по друг вид спорт няма да бъдат взимани под внимание и оценени.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ:

  1. Допускане до изпит в редовна сесия имат право само записалите се студенти през онлайн системата на УНСС.
  2. Всички  студенти, които не са записани през онлайн платформата на УНСС ще бъдат допуснати само до поправителна и годишна поправителна сесия. Те ще бъдат оценявани само по дисциплините плуване и баскетбол.
  3. Онлайн тестът ще бъде активен в рамките на 30 мин.и  съдържа 12 въпроса.
  4. Оценяването ще бъде на база попълнен онлайн тест и брой присъствия от I и II семестър до въвеждане на извънредното положение.

Скала за оценяване:

0 – 1  верни отговора – Слаб 2

2 – 3 верни отговора – Среден 3

4 – 6 верни отговора – Добър 4

7 – 9 верни отговора – Много добър 5

10 – 12 верни отговора – Отличен 6

  • След попълване на теста получавате броя на верните отговори, които сте посочили.
  • Студенти, освободени от д-р Ралчев, които са записани на спорт и не са предоставили бележката на съответния преподавател, трябва да я изпратят сканирана по имейл.
  • Студенти, които не са могли да се освободят при д-р Н. Ралчев, попълват онлайн тест, по     спорта, на който са записани и ще бъдат оценени съгласно т.4.

* всички инструкции за онлайн изпит по спорт важат както за студенти от редовна, така и за дистанционна форма на обучение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС