Ангел Стойков: „Студентските стипендии ще бъдат увеличени през новата академична година“Ангел Стойков – председател на Студентски съвет

„Моята амбиция е да покажем на нашите колеги, че като активна студентска общност, освен да защитаваме правата на студентите, ние работим и допринасяме за развитието на една по- благоприятна университетската среда и общото благосъстояние на участниците в нея, това бе и определящо в решението ми да поискам увеличение на стипендиите за колегите.“, коментира председателят на Студентския съвет Ангел Стойков.

Студентските стипендии ще бъдат увеличени с 20%. Това стана ясно от предложението на председателя на Студентския съвет Ангел Стойков към ръководството на университета. Той поиска увеличаване на стипендиите за новата академична година. Месечният размер на стипендията за студентите ще бъде съответно за най- високата стипендия при успех от 5.50 до 6.00 – от 120 лв. на 140 лв., при успех от 5.00 до 5.49 –  от 100 на 120 лв., а най- ниската с успех от 4.00 до 4.99  ще се повиши от 90 на 100лв.


ГРАФИК И УСЛОВИЯ ЗА СТИПЕНДИИ

 ВАЖНИ УКАЗАНИЯ – ГРАФИК ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ – БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 Заявление-декларация за отпускане на стипендия – попълва се в уеб-студент

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС