Конкурс за икономически разработки на тема: “Членство на България в ЕС 12 години по-късно”

Начало на подаване:

вторник, 08 октомври 2019

Край на подаване:

петък, 25 октомври 2019

Място:

кабинет 1009 или на сайта на сс

Подробности:

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС