Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно подаване на заявления и документи за кандидатстване за общежитие през учебната 2021/2022 година

Заявления се подават през информационната система уебстудент.

Студентите, които кандидатстват за общежитие по критерии различни от „Общо основание“ трябва да потвърдят своето желание в посочените срокове, като изпратят сканирани необходимите документи на имейл: sectornastaniavane@unwe.bg, а при невъзможност, необходимите документи за потвърждаване на критерии, могат да се представят на място в П‘ССО (блок 23, вх. А, ниско тяло) в посочения срок.

(Всеки изпратен имейл към sectornastaniavane@unwe.bg, трябва да бъде със заглавие/тема факултетния номер на кандидатстващия студент и да бъде от университетските пощи с разширение „@unwe.bg”).


 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2021/2022 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС