Студентите избраха своите представители в Студентския съвет, мандат 2021 – 2023 г.

Студентският съвет проведе избори за съставяне на нов двугодишен мандат 2021- 2023 г. като се включиха 123 кандидати, а близо 1000 души гласуваха в тяхна подкрепа.
Във връзка с епидемиологичната обстановка за първи път изборите за студентски представители в Общото събрание на УНСС и Студентския съвет бяха организирани чрез таен избор с бюлетини. В предварително обявен срок, студентите имаха възможност да изпращат своите кандидатури онлайн. Всички постъпили документи бяха прегледани от комисия, а студентите имаха възможност да подкрепят своите колеги в периода от 11- 15 май вкл.

След обработка на резултатите от гласуването бяха избрани 60 студентски представители, като 52 от тях ще участват за първи път в студентската организация.

Сред избраните членове на Студентския съвет се открояват имената на Ангел Стойков, председател на Студентския съвет, мандат 2019 – 2021 г., Илиян Чабуклийски, секретар на Студентския съвет, мандат 2019 – 2021 г., Симона Димитрова председател на „Националния младежки форум“, председателят на САИМО Веселин Ташев и Николина Стратиева, председател на „Его Политико“.

Студентският съвет при УНСС е един от първите, създаден да защитава интересите на студентите в страната още през 1991 година. Шест години по-късно в Закона за висшето образование се регламентира ролята на студентските съвети във висшите училища. През последните 30 години се утвърждава като най-активния, ефективно работещ и авторитетен в страната, продължаващ успешно традицията да бъде пример в студентското самоуправление в България.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС