Национална студентска научна конференция „ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОЗОНАТА И БЪЛГАРИЯ“ Изпращане на разработки

Подробности:

Националното представителство на студентските съвети в Република България съвместно със Студентски съвет при Икономически университет – гр. Варна; Студентски съвет при Университета за национално и световно стопанство и Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов организират НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОЗОНАТА И БЪЛГАРИЯ”.

Срокът за изпращане на разработките е до 31 Май 2023 година на e-mail: [email protected]. Награден фонд 2 000 лв.

Условия за участие:

Конкурсните теми могат да се разработват самостоятелно или от екипи студенти и докторанти до трима души;

Обемът на разработките не бива да надвишава 10 стр. при формат на шрифта Times New Roman 12, разредка 1,5;

Разработените теми се предават на хартиен или електронен носител, като задължително съдържат три имена, фак. No, специалност и e-mail на авторите;

При оценката на разработките ще бъде давано предимство на практически и творчески насочените работи.

Предадените в срок разработки ще бъдат разгледани и класирани от научното жури.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС