Студентските съвети на УНСС, ХТМУ и ЛСУ организираха съвместна Екологична инициатива

На 12-ти май, Студентският съвет при УНСС, съвместно със студентските съвети на ХТМУ и Лесотехнически университет, организираха събитието “Зеленият остров – мостът между човека и природата”, което се проведе в непосредствена близост до наскоро открития алпинеум в двора на университета.

В събитието взеха участие членове на трите студентски съвета, както и студенти от висшите учебни заведения. Инициативата бе уважена от  проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова – ректор на ХТМУ, Десислава Билева -зам. кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване“, както и г-н Даниел Парушев – председател на Националното представителство на Студентските съвети в Република България.

Събитието бе открито с приветствия от официалните гости, както и от председателите на Студентски съвет при ХТМУ – инж. Нора Ангелова, и на Студентски съвет при ЛТУ – Матей Ботев, а Тони Стоянова – член на Студентски сенат при УНСС приветства от името на председателя – Илиян Чабуклийски.

„Щастлив съм да видя, че Студентските съвети на ХТМУ, УНСС и Лесотехнически университет успяват да си сътрудничат толкова добре. Поздравявам ви за организацията и идеята за събитието! Страхотно е да виждам толкова млади хора, които се интересуват от така важната и наболяла тема – екологията!“. – сподели г-н Парушев в приветственото си слово.

Тони Стоянова, член на Студентския съвет при УНСС, приветства от името на Илиян Чабуклийски, председател на СС при УНСС: „Щастлива съм, че в началото на нашия мандат имаме  възможност да направим събитие съвместно със Студентския съвет на ХТМУ и на ЛТУ. Радостна сме, че заедно днес ще се коментираме теми свързани с екологията, защото тя е от изключителна важност за нас като общество. Надявам се това събитие да се превърне в традиция и да продължим активната работа и с други студентски съвети“

Присъстващите имаха възможността да чуят повече по темите “Екология” и “Залесяване” от студенти на двата университета, а доц. д-р Щерьо Ножаров – праподавател в УНСС сподели пред аудиторията повече за Кръговата икономика.

След лекциите се проведе игра, в която бяха зададени въпроси по предварително представените теми, а за отговорилите правилно, организаторите бяха подготвили подаръци.

Събитието приключи със засаждането на дръвчета от вида „Лавзанов лъжекипарис“ в дворовете на ХТМУ и УНСС, които да радват студенти, служители и преподаватели.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС