УНСС събра максимален брой точки за новия програмен период на ЕРАЗЪМ +

Университетът за национално и световно стопанство получи максимална оценка от 100 точки при кандидатстването за участие в новата програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт за периода 2021-2027 година.

Постиженията по програмата в УНСС бяха високо оценени и университетът вече има харта и за следващия програмен период, като критериите са покрити със 100 от 100 възможни точки.

През 2020 приключи поредният програмен период на програма Еразъм към ЕС и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС с ръководител доц. Екатерина Тошева, кандидатства за участие и за новия период 2021-2027 година.

„С нетърпение очакваме да видим новите възможности и опции, залегнали в основата за развитие през следващите седем години. Програмата ще заложи на зелените технологии. Предстои по-пълна дигитализация на процесите и други подобни инициативи. Щастливи сме, че можем да работим заедно за интегрирането между университетите в различни страни“, разказа доц. Тошева.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС