Студентският съвет посади 30 нови дръвчета в парк „Студентски“ по случай своята 30 – годишнина

Студентският съвет, съвместно с Еко клуб към УНСС, проведе своята първа за учебната 2021-2022, екологична инициатива на територията на Студентски град. По случай годишнината на организацията студентите посадиха 30 дръвчета в парк „Студентски“.

За да подкрепят ентусиазма на студентите, на събитието присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС, доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти, доц. д-р Ивайло Беев, ръководител катедра „Икономикс“ и г-н Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети.

Председателят на Студентския съвет Ангел Стойков, приветства студентите за силното начало на новата академична учебна година с първата инициатива на Студентски съвет по случай годишнината. Той отбеляза, че това е най-старата студентска организация в България, която активно работи за и в полза на студентите в УНСС.

В приветственото си слово проф. Стоянова поздрави студентите за най-мащабната екоинициатива, организирана до момента, като добави, че израстването на дръвчета ще се превърне в символ на развитието на студентската общност.

Доц. Драгомир Стефанов и г-н Парушев също поздравиха участниците в инициативата.

В знак на 30-тата си годишнина студентите бяха избрали 30 чинара, които засадиха в парка срещу УНСС. Представителите на студентската общност използваха своята креативност, като направиха флаш моб, изобразявайки годишнината.

След като подпомогнаха залесяването на парк „Студентски“, те по групи почистиха отпадъците от зелените площи, площадките и алеите около студентските блокове на университета.

В инициативата се включиха повече от 50 студенти, като бяха събрани 121 чувала отпадъци, което със сигурност ще направи Студентски град едно по–чисто и по–приятно място за живеене.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС