МИФ 2022. Ден 4. С публична лекция на вицепремиера Атанас Пеканов завърши Младежкият икономически форум в УНСС

„Бъдещето на Европа и еврозоната“ беше темата на лекцията на вицепремиера Атанас Пеканов, която той изнесе в рамките на четвъртия ден на Деветнадесетото издание на Младежкия икономически форум (МИФ) 2022, организирано от Студентския съвет на УНСС.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, вицепремиерът Атанас Пеканов, председателят на Студентския съвет при УНСС Ангел Стойков и Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС)

„За първи път в историята на Младежкия икономически форум имаме възможността в рамките на четири дни да се срещнем с изявени държавници, политици и бизнесмени, които да говорят пред студентската общност в УНСС. Днешната тема е изключително интересна и актуална и вярвам, че ще породи ползотворна дискусия“, каза председателят на Студентския съвет при УНСС Ангел Стойков.

„Най-естественото място за провеждането на такава лекция и то в рамките на Младежкия икономически форум е точно тук в УНСС, защото ние искаме да дадем възможност на нашите студенти да усетят как реално се случват нещата, а не само на теория. Затова през последните две седмици по различни поводи тук бяха двама президенти, двама вицепремиери, няколко министри и още доста хора, които са много активни и с висока тежест в обществото и в бизнеса“, подчерта ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева,  председател на Съвета на настоятелите в УНСС и председател на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука” (НБС ВОН-КНСБ), също приветства организаторите и участниците във форума и отбеляза, че това което се случва в ресора на вицепремиера Атанас Пеканов е „радост и за нас в системата на синдикатите на висшето образование и наука, следим много внимателно, защото отговаряте за една изключително надеждна, бъдеща устойчива дейност, която е добре развита в Плана за устойчиво развитие и възстановяване на нашата държава“.

„От името на НПСС и лично от свое име искам да ви поздравя за организирането на 19-то издание на Младежкия икономически форум. В рамките на една седмица ние се срещнахме с министъра на образованието и науката, с президента на Република България Росен Плевналиев, с г-н Маню Моравенов и днес с вицепремиера Атанас Пеканов. Мисля, че всички сте щастливи, че имате възможност да се докоснете именно до този човек и ще ви бъде изключително интересно, защото темата за Еврозоната е една от най-актуалните в момента“, така се обърна към присъстващите Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС).

„Университетът е сакралното място, където ние се изграждаме като хора, където придобиваме знанията, които рамкират в общи линии живота ни напред. В университета капка по капка се гради бъдещата ви кариера, бъдещата ви експертиза и компетентност. Тук се гради науката и в частност икономическата наука, която дава решения на големите казуси и големите предизвикателства пред нас. Тя се гради, както от най-известните икономисти, които публикуват във водещите научни журнали, така и от всеки малък въпрос на всеки един студент, който води до нови идеи, до нови изследователски въпроси, до нови тези и нови доказателства. Затова дискусиите, които правим тук рано или късно водят до решения и до това как изглежда нашият свят“, започна срещата вицепремиерът Атанас Пеканов.

В хода на лекцията Атанас Пеканов разясни структурата на Еврозоната, запозна присъстващите с историята на Икономическия и паричен съюз, Европейския механизъм за стабилност, фискалната рамка на Европейския съюз и нейните ограничения.

Вицепремиерът обърна внимание, че от години усилията са насочени към това общата валута да стане по-силна институционално и такива стъпки са предприети в последните две години – както приемането на Механизма за възстановяване и устойчивост, така и неконвенционалните мерки на Европейската централна банка (ЕЦБ) за засилване на общите отговори, вместо всяка страна да се оправя сама за себе си.


Атанас Пеканов написа в Почетната книга на Студентски съвет към УНСС:

„Уважаеми преподаватели, уважаеми студенти,

За мен е чест да съм част от личностите, оставили своето послание в тази книга. Пожелавам на преподавателите да продължават да даряват със знание своите студенти, да запалват у тях пламъка на любознателността, да са тяхна опора и компас по пътя на науката.

На студентите желая да не спират да развиват себе си, да са жадни за нова информация, да си поставят високи цели и стремежът към тях да ги обогатява!

Не спирайте да мечтаете и да се трудите! Пожелавам ви да имате мотивацията и смелостта да действате и да оставите своя принос за развитието на България!

„Човек вижда толкова колкото знае“.


На събитието присъстваха още проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битовите въпроси на учащите и чуждестранни студенти и доц. д-р Янко Христозов, главен секретар по международното сътрудничество на УНСС.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС