Студентският съвет проведе своята втора редовна сесия

На 30 септември в Голяма конферентна зала в Университета за национално и световно стопанство Студентският съвет проведе своята Втора редовна сесия за мандат 2021-2023г. На нея присъстваха членове на Студентския съвет, председателят на НПСС-Даниел Парушев и асоциирани членове на студентската организация.

Председателят на Студентския съвет г-н Ангел Стойков представи отчета на ръководството за периода юни – септември 2021г., а секретарят на организацията – Илиян Чабуклийски даде информация за постигнатото от Комисията по социални-битови въпроси на учащите за изминалите месеци.

В дневният ред бяха заложени изборите на представители в съответните комисии – комисия по стипендии, комисия по награди и помощи, комисия по специални постижения, етична и жилищна комисии. Предложените кандидатури бяха приети с пълно мнозинство.

Комисия по стипендии с членове: Стоил Малинов, Теодора Алексиева, Стефка Конова, Максим Садинов и Джулиана Бутракова
Комисия по награди и помощи с членове: Динко Стоянов, Илиян Чабуклийски, Габриела Панайотова и Калоян Стефанов
Комисия по специални постижения с членове: Лучия Дренчева, Илиян Чабуклийски, и Гергана Барова
Георги Стаматов член на етичната комисия
Илиян Чабуклийски член на жилищната комисия

На сесията бяха гласувани и работните комисии, които активно започват своята дейност.

Следващата точка от дневния ред беше свързана с обсъждане на актуалната обстановка в УНСС и в Студентски град. Споделени бяха мнения и препоръки от членовете на Студентски съвет в полза на студентската общност на университета.

Накрая бяха обсъдени всички предстоящи събития, инициативи и дейности, които Студентски съвет подготвя през следващите месеци.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС