Студентски общежития и столове: Въпроси и отговори

За първи път УНСС проведе онлайн сесия на живо с въпроси и отговори, свързани със студентските общежития и столове. В първото издание отговарящи бяха доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти и г-н Пламен Пенев, заместник-изпълнителен директор на „ПССО“ – УНСС. При много голяма активност, включилите се в излъчването на живо задаваха своите въпроси. Дискусията продължи повече от час.

Доц. Стефанов и г-н Пенев по време на лайф предаването

„Искаме да улесним студентите максимално. Много от тях пишат въпроси по имейл или в страниците и винаги получават отговор, но така отговаряме само на един човек., а по този начин всички ще могат да чуят отговорите. Радвам се на проявения интерес. Вече съм убеден, че инициативата е навременна и необходима“, отбеляза доц. Стефанов.

„За мен е много важно да има обратна връзка със студентите, които живеят на общежитие, защото чрез нея можем да видим къде са нашите пропуски и да подобрим както базата, така и условията за живот“, коментира г-н Пенев.

Лайф предаването се излъчваше през няколко страници във Фейсбук, за да има оптимална аудитория и повече студенти да имат възможността да се включат. Целта на събитието е да се получи обратна връзка, в която всички да могат да изкажат своите критики, мнения и препоръки.

Илиян Чабуклийски, секретар на Студентския съвет и председател на Комисията по социално-битови въпроси на учащите УНСС, се грижеше да не бъдат пропуснати въпросите от страници
А Богомил Тодоров администратор на Студентски съвет и старши експерт в сектор „Управление на университетския сайт“ – за стрийминга на събитието.

Най-често студентите имаха запитвания относно наемите и предприетите мерки срещу разпространението на коронавирус. Обсъжда се дали Q&A-форматът да се провежда всяка седмица или веднъж месечно.

Пълният запис може да проследите във видеото. 

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС