График за записване на студентите от ОКС „бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2020/2021 г.


График за записване на студентите от ОКС „бакалавър“, редовно обучение, за зимния семестър на учебната 2020/2021 г.

  №  Срокове за записване Курс
 1.   31.08. – 11.09.2020 г. (по график  трети курс 
 2.  14.09. – 17.09.2020 г. втори курс
 3.  18, 21, 23, 24.09.2020 г.  четвърти курс 
 4.  24.09. – 25.09.2020 г. пети курс


График за записване на студентите от ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение, за зимния семестър на учебната 2020/2021 г.

 

Срокове за записване

Курс

 1. 

 31.08. – 11.09.2020 г.  

 трети курс 

 2. 

14.09. – 25.09.2020 г.

втори курс и четвърти курс


Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности

Важно! Класирането е окончателно. Молби за преместване в друга специалност не се приемат!


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

за записване в трети курс след класиране по специалности


 За редовно обучение

Направление/поднаправление

ден/месец

    1.

Направление „Политически науки“, Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“, Поднаправление “Икономика и управление с преподаване на английски език“

31.08, 01.09

2.

Направление „Администрация и управление“, Поднаправление „Икономика и бизнес“

2,3/09

3.

Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“

4,8/09

4.

Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, поднаправление “Икономика и инфраструктура“

9,10/09

    5.

Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни науки“

11/09


 За дистанционно обучение

За всички направления / поднаправления от 31.08. до 11.09.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС