Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)“

Студентски съвет при УНСС заедно с катедра „Регионално развитие“ организираха студентска научна конференция, която се проведе под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н Стати Статев.

Тази поредна конференция, организирана от Студентския съвет и катедра „Регионално развитие“, е резултат от добрата ни комуникация и перфектната работа на  катедрата. Представени бяха над 30 студентски разработки, от които днес журито ще определи трите най-добри, заяви председателят на Студентския съвет Ангел Стойков по време на студентската научна конференция на тема „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)“.

Проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Ангел Стойков и доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“ (от ляво надясно) откриват форума

От името на ректорското ръководство проф. д-р Валентин Гоев поздрави студентите за първите им стъпки в науката. Опитвайте се винаги да правите нещата сами, дори да не изглеждат по най-добрия начин. Важно е да правите добавена стойност в науката, а днешните ви разработки са пример за това, посочи проф. Гоев.

Проф. Валентин Гоев

Студентите приветства и доц. д-р Георги Николов. Форуми като днешната конференция са много важни, защото си отговаряме на въпроса защо го правим. Ако ви няма вас, нас няма да има какво да ни вдъхновява. Най-хубавото е да бъдеш в зала, пълна с толкова много мечтатели, защото вие сте бъдещото поколение, което ще донесе развитие, каза доц. Николов.

Доц. Георги Николов

Приех с радост да участвам в конференцията, защото нейната тема е тясно свързана с моята работа. Важно е да направим нашия град привлекателен за инвестиции и начин на живот, за да можем всички да останем тук и да продължим да се развиваме. Надявам се да работим и в бъдеще с вас, за да можем да градим София и България като прогресивно и развиващо се място, посочи Владимир Данаилов, изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции.

Владимир Данаилов

Студентите поздрави и Александър Йоловски, зам.-председател на Държавната агенция „Електронно управление“. Според него в България има малко млади хора, които имат желание да вземат участие в работата в публичния сектор, който е толкова силен, колкото са силни работещите в него. Когато там има хора, които познават новото и не се страхуват от промените, има успех.

Александър Йоловски
Александър Йоловски

Журито класира на първо място Стефан Люцканов за неговата разработка „Разумните градове в Европейския съюз и необходимостта им в България“. Втори е Даниел Стоянов („Ролята на блокчейн технологиите във финансирането на вертикалното урбанизирано земеделие в иновативните градове“). Третото място зае Есен Чавдарова („Арт квадрат“). Тримата студенти получиха парични награди.

Двама студенти получиха право на участие в XIV Международна научна конференция „Регионално развитие и демографски процеси в югоизточните европейски страни“ в град Ниш, Сърбия, на 21 юни т.г. Това са Мария Мърдева за разработката „Изработване на съвременни технологии за справяне с трафика“ и Александър Димитров за разработката „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове“.

Участниците в конференцията

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС